Når en tornado rammer  Dersom du er inne i et hus: 1.	Hold deg unna vinduer og dører. 2.	Gå ned i laveste etasje og bli der. 3.	Gjem deg i bad eller skap som er midt i huset.  Dersom du sitter i en bil: 1.	Hvis du ikke kan unnslippe tornadoen, forlat bilen og legg deg ned i en grøft. Beskytt hodet ditt. 2.	Tenk på din egen sikkerhet og ikke på bilens sikkerhet.

           copyright    Justin Sharpe © 2007-2017               click for teaching resources and tips for using this site in class and beyond!            Click for edu4drr.ning.com - A social networking site for teachers who want to make a difference in disaster prevention!

Hurricane Survival Avalanche survival [Denne siden er oversatt av Kari Hystad, DSB]
Downlaod the book in pdf format
Photographs of Emergency 'Go-Bags'
click for our youtube channel